Gửi tin nhắn
Hỗ trợ tối đa 5 tệp, mỗi tệp có kích thước 10M. được
Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd 86--16673365810 shirley.xiao@zzrde.com
Nhà máy Tour Nhận báo giá
Nhà -

Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd Nhà máy Tour

Dây chuyền sản xuất

Nơi sản xuất

                               Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

 

Tường trình độ

                               Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1   

 

Xưởng

                            Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2      

                               Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Khách hàng tham quan

                               Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

 

                               Zhuzhou Ruideer Metallurgy Equipment Manufacturing Co.,Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5